Välj stadsnät via Kraftringen!

Rekommendationen
Vi i fibergruppen har gått igenom informationen från de två leverantörer som nu erbjuder fiberbredband och vi rekommenderar att de som tänker teckna avtal gör det med Kraftringen.

Skicka in när ni bestämt er
Om ni bestämt er för att teckna avtal är det bättre om ni skickar in det nu än att ni väntar till sista anmälningsdagen.

Efteranslutning
Vad gäller efteranslutning anger Kraftringen att detta är möjligt men både väntetiden och kostnaden är något osäker. Därför anser vi att om man känner att man klarar kostnaden utan större ekonomisk uppoffring kan det vara vettigt att koppla in även om man inte själv tänker utnyttja bredbandet. Detta gäller speciellt de som tror att de kommer att sälja sitt hus inom 2-5 år.

Våra skäl till rekommendationen
Både Kraftringen och IP-Only är etablerade företag vilka sannolikt uppfyller sina åtaganden. Deras erbjudande och priser både vad gäller anslutningen och de tjänster man erbjuder är ganska lika.
Det är dock bara Kraftringen som ger erbjudandet till Flyinge, Getinge och Gårdstånga samtidigt. Vid diskussioner om att ansluta även de hushåll som ligger utanför tätorterna får vi en betydligt bättre respons från Kraftringen. Rent generellt känns det som den lokala anknytningen hos Kraftringen ger bättre förståelse för behoven i bygden. Vi har också hört goda omdömen om dem från Torna Hällestad och Dalby.
Vad gäller tidsplanen för utbyggnaden kan vi bara lita på leverantörens ord men den kan påverkas av hur många som anmäler sig. Dessvärre ger ju ingen av leverantörerna några garantier på när vi är anslutna.

Sammantaget känns Kraftringen som en bättre partner för fiberutbyggnad i bygden!