Fantastiskt uppslutning!

Efter vår lilla ”folder i lådan” session visar det sig att vi redan fått in över 300 intresseanmälningar, detta är mycket positivt och lovande!

Vi räknar med att få in minst 50-70 stycken till genom att prata med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Målet är 400 anslutna hushåll för att kunna hålla de priser vi nämnde i utskicket.

Tack vare alla anmälningar är det nu enklare för fibergruppen att gå vidare med preliminär projektering och upphandling!

Vi tackar för denna fantastiska uppslutning. Det kommer snart upp en karta på sajten så fort vi fått rätt på alla adresser.