Kategoriarkiv: Okategoriserat

Samfällighet versus öppet stadsnät

Vi tackar för det stora intresset som slutade vid ca 330 anmälda hushåll vilket skulle ge en månadskostnad från 434 kr om vi genomför projektet i form av en samfällighet med nuvarande antal intresserade.

Vi vill understryka att den intresseanmälan ni skickat in var icke bindande och ingen har krav på sig att vara med i fortsättningen. Samtidigt är alla och även de som hittills inte anmält sig naturligtvis välkomna att delta i framtida erbjudande.

Informationen vi skickade ut i somras baserades på att vi bildar en samfällighet som bygger hela fibernätet och finansierade detta genom banklån. Vi har nu fått ett alternativ som innebär enskilda anslutningar till ett stadsnät organiserat genom Kraftringen. Vi försöker nedan belysa de viktigaste skillnaderna.  

Sammanfattning av alternativen

 

Samfällighet (330 hushåll)

Enskild Anslutning

Anslutningsavgift

Ingen eller liten

20 000 kronor

Månadskostnad installation

 319 kr

0 kr

Månadskostnad för internet

115  kr (för 1000/1000 Mbit/s)

224 kr (för 10/10 Mbit/s)

 

 

279 kr (för 100/100 Mbit/s)

 

 

579 kr (för 1000/100 Mbit/s)

Minsta totalkostnad år 1-15

434 kr/månad

224 kr/månad*

Minsta totalkostnad år 16-

115 kr/månad

224 kr/månad

Månadskostnad för TV från ex:

65 kr/mån

99 kr/mån

Bindningstid

15 år (av 319 kr/mån)

Ingen eller någon månad

Egen arbetsinsats

Stor

Liten

Beräknad start grävning

2016 eller 2017

2016

*Samt eventuell egen avbetalning av installationskostnad på 20 000 kr

Samfällighet

Med denna lösning bildar man en samfällighet där medlemmar skriftligen förbinder sig att ingå. Fullmakter skickas därefter in till lantmäteriet som sedan tar 6-12 månader på sig för förrättningen. Samfälligheten handlar upp grävning och nedläggning av fiber samt de tekniska installationerna. Tjänster såsom leverans av internet, telefoni och TV köps in kollektivt. För att pressa priset begränsar man ofta valet av t ex TV- leverantör och kanalutbud.

Medlemmarna betalar som regel ingen eller liten anslutningsavgift då samfälligheten täcker bygget med lån. Månadsavgiften skall då att täcka låneamortering och de tjänster man får. När lånen betalats av efter 15 år kommer månadskostnaden att minska betydligt. Modellen kräver att alla i samfälligheten är med och betalar avgiften tills lånet är betalt, man binder sig (sin fastighet) på 15 år. I gengäld har man oftast ett mycket bra pris på tjänster man ändå hade abonnerat på. 

Den stora fördelen med samfällighetsalternativet är en låg avgift för internet med mycket hög hastighet. Samfälligheten äger själv infrastrukturen och kan fritt upphandla tjänster kollektivt till bra priser.

En nackdel är att bildandet av samfälligheten är en mycket arbetskrävande process och vi kan omöjligt genomföra denna utan ett stort tillskott på arbetsvilliga personer. Lantmäteriets arbete tar 6-12 månader vilket gör att projektet kan ta motsvarande längre tid att genomföra. Samfällighetsalternativet kan innebära en ekonomisk risk t ex vid tvist med någon av entreprenörerna som har betydligt mer ekonomiska muskler än en samfällighetsförening. 

 

Enskild anslutning

En stor skillnad jämfört med samfällighet är att en enskild anslutning kommer att kosta ca 20 000 kr vid själva installationen. Detta är en engångskostnad som ansluter fastigheten till ett ”öppet stadsnät” som man dock kan låna till t ex genom Ikano bank (ett speciellt fiberlån).

Ovanstående engångskostnad är bara för att fysiskt ansluta fastigheten till det öppna stadsnätet så till detta kommer en månadskostnad på själva abonnemanget av internet, telefon och TV. Kraftringen levererar ett stort utbud av tjänster genom Qmarket där det billigaste alternativet (10/10 Mbit/s bara internet)) kostar 224 kronor per månad. Vill man ha högsta hastighet och många TV kanaler kan det naturligtvis bli en mycket högre kostnad.

Fördelar med enskild anslutning är att var och en fritt kan välja tjänster från ett antal olika internet-leverantörer. Till skillnad från samfällighet behöver man inte vara bunden till att vara med och betala installationen utan kan avsluta sina abonnemang efter oftast korta bindningstider.

Nackdelar med enskild anslutning är främst att anslutningskostnaden är hög. Man saknar även det förhandlingsläge som kan minska kostnaderna för själva abonnemangen och t ex ge det låga prisförslag vi fått på en mycket hög internethastighet (1000/1000 MB/s). 

 

Vad händer nu?

Vi ser stadsnät som intressant alternativ men även detta kommer att kräva över 50 % anslutning för att det skall bli intressant för Kraftringen att bygga.

Vid de kontakter vi haft anger Kraftringen att de är intresserade att inom någon månad starta en kampanj där vi kan lämna intresseanmälan för att kontrollera underlaget för utbyggnad. I samband med detta kommer de även att ordna ett informationsmöte där vi kan ställa detaljfrågorna. Om allt fungerar smidigt på räknar Kraftringen med att kunna börja gräva under 2016.  

Observera att fibergruppen INTE lämnar ut de kontaktuppgifter som vi samlat in i intresseanmälan. När vi går vidare med bindande intresseanmälan kommer detta att ske genom ett nytt mail med en länk där man får registrera sig på nytt.

Fantastiskt uppslutning!

Efter vår lilla ”folder i lådan” session visar det sig att vi redan fått in över 300 intresseanmälningar, detta är mycket positivt och lovande!

Vi räknar med att få in minst 50-70 stycken till genom att prata med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Målet är 400 anslutna hushåll för att kunna hålla de priser vi nämnde i utskicket.

Tack vare alla anmälningar är det nu enklare för fibergruppen att gå vidare med preliminär projektering och upphandling!

Vi tackar för denna fantastiska uppslutning. Det kommer snart upp en karta på sajten så fort vi fått rätt på alla adresser.