Kategoriarkiv: Allmän information

Välj stadsnät via Kraftringen!

Rekommendationen
Vi i fibergruppen har gått igenom informationen från de två leverantörer som nu erbjuder fiberbredband och vi rekommenderar att de som tänker teckna avtal gör det med Kraftringen.

Skicka in när ni bestämt er
Om ni bestämt er för att teckna avtal är det bättre om ni skickar in det nu än att ni väntar till sista anmälningsdagen.

Efteranslutning
Vad gäller efteranslutning anger Kraftringen att detta är möjligt men både väntetiden och kostnaden är något osäker. Därför anser vi att om man känner att man klarar kostnaden utan större ekonomisk uppoffring kan det vara vettigt att koppla in även om man inte själv tänker utnyttja bredbandet. Detta gäller speciellt de som tror att de kommer att sälja sitt hus inom 2-5 år.

Våra skäl till rekommendationen
Både Kraftringen och IP-Only är etablerade företag vilka sannolikt uppfyller sina åtaganden. Deras erbjudande och priser både vad gäller anslutningen och de tjänster man erbjuder är ganska lika.
Det är dock bara Kraftringen som ger erbjudandet till Flyinge, Getinge och Gårdstånga samtidigt. Vid diskussioner om att ansluta även de hushåll som ligger utanför tätorterna får vi en betydligt bättre respons från Kraftringen. Rent generellt känns det som den lokala anknytningen hos Kraftringen ger bättre förståelse för behoven i bygden. Vi har också hört goda omdömen om dem från Torna Hällestad och Dalby.
Vad gäller tidsplanen för utbyggnaden kan vi bara lita på leverantörens ord men den kan påverkas av hur många som anmäler sig. Dessvärre ger ju ingen av leverantörerna några garantier på när vi är anslutna.

Sammantaget känns Kraftringen som en bättre partner för fiberutbyggnad i bygden!

Fiber i Flyinge / Gårdstånga via Kraftringen

För två veckor sedan skickade vi ut information om alternativen samfällighet eller stadsnät med en vädjan om era åsikter. De reaktioner vi fått är övervägande för stadsnäts-alternativet varför vi i Fibergruppen nu ser detta som huvudalternativet för en snabb utbyggnad av fiber i Flyingebygden.

Kraftringen är beredda att starta sin kampanj för att samla in anmälningar för stadsnät vilket vi ger vårt fulla stöd. Vi rekommenderar därför er som är intresserade av fiber anmäler er när kampanjen startat. Nedan finns länkar till informationen från Kraftringen. Informationsmöte planeras till den 26 januari 2016 i Flyinge församlingshem, 18-20.

http://www.kraftringen.se/Privat/Oppet-stadsnat/fiber-i-eslov/fiber-i-flyinge/

http://www.kraftringen.se/Privat/Oppet-stadsnat/fiber-i-eslov/fiber-i-gardstanga/

Vi vill återigen understryka att den intresseanmälan ni skickat in för samfällighetsalternativet var icke bindande och ingen har krav på sig att vara med nu när vi istället rekommenderar stadsnät.

Flyer – informationsblad, ute till Tryck!

Lite uppdatering igen om projektet.

Vi har nu gjort en ”riktig” flyer, den är på tryck och skall vara färdig i slutet av veckan.

Flera har erbjudit sig att dela ut flyers, vi kommer att kontakta er så vi kan koordinera lite och dela upp oss. Är det någon mer som är intresserad av att hjälpa till går det naturligtvis bara att säga till!

Flyer finns att titta på som pdf genom att klicka här.

 

Informell informationsträff Söndag 24 maj

Nu har några offerter ramlat in från leverantörerna, både vad gäller grävning samt tjänster i nätet.

Så som det ser ut nu kommer vi att kunna erbjuda följande tjänster (om vi får ihop tillräckligt många intresserade)

  • Bredband, 1000 Megabit (1 Gigabit)
  • Telefoni
  • TV / Grundutbud (Betalkanaler kan tecknas separat)

Månadskostnad cirka 400 kr beräknat på de nuvarande offerter som kommit in.

I månadskostnaden inkluderas allt, dvs inga extra avgifter tillkommer för grävning på tomten, anslutning samt utrustning i fastigheten.

Nu behöver vi glada entusiaster i fibergruppen så att vi kan nå ut till invånarna och ta upp intresseanmälan samt sammanställa informationsmaterial.

Vi ses på Café Smedjan (vid Plantskolan) i Flyinge Söndagen 24 maj, vi sitter och fikar och informerar/diskuterar mellan 13.30 och 15.30.

Offerter på gång

Vi har nu skickat offerförfrågan till några tänkbara leverantörer för fiberbredband. Vi räknar med att ha de första offerterna i början på maj och kommer då att gå ut med fylligare information samt kalla till möten. Vi kommer då också att behöva fler engagerade då det blir en hel del arbete som skall göras framöver.

Den än så länge ganska lilla fibergruppen.

Formandet av Flyinge fibergrupp

Ett gäng personer har träffats några gånger för att diskutera möjligheten att bygga ett fibernät i Flyingebygden.

Första mötet genomfördes för att se hur det såg ut med att utnyttja bidrag från bland annat Länsstyrelsen, detta med hänsyn till att det finns (fanns) pengar i ”kassan” för fiberanslutning i glesbygd.

Detta resulterade dock i att Flyingebygden inte riktigt passar in i kriterierna, dessutom är pengarna slut i alla fall, någon fortsättning på det spåret har det inte blivit.

I samband med Harlösadagarna visade sig dock att Harlösa Fibergrupp byggt upp ett koncept som bygger på en samfällighet som äger nätet, samt att man bjuder in en eller flera kommersiella aktörer att sköta trafiken i nätet. Fördelen med samfälligheten är att man enklare kan finansiera installationen via banklån. Detta har renderat i ett till möte där Harlösa har berättat lite om upplägget och tekniken.

Nästa steg är att styra upp vår fibergrupp och dela upp den i roller.

Det behövs någon/några som träffar innehållsleverantörer för att få en bild om vilka tjänster som kan erhållas, och till vilket pris.

Det behövs någon/några som kan sätta ihop samfälligheten både juridiskt och praktiskt.

Det behövs någon/några som kan sköta information via hemsidan, samla ihop intresseanmälningar med mera.

Är du intresserad av att vara med och hjälpa till så använd kontaktsidan för att visa ditt intresse.