Alla inlägg av Mats Bergström

Välj stadsnät via Kraftringen!

Rekommendationen
Vi i fibergruppen har gått igenom informationen från de två leverantörer som nu erbjuder fiberbredband och vi rekommenderar att de som tänker teckna avtal gör det med Kraftringen.

Skicka in när ni bestämt er
Om ni bestämt er för att teckna avtal är det bättre om ni skickar in det nu än att ni väntar till sista anmälningsdagen.

Efteranslutning
Vad gäller efteranslutning anger Kraftringen att detta är möjligt men både väntetiden och kostnaden är något osäker. Därför anser vi att om man känner att man klarar kostnaden utan större ekonomisk uppoffring kan det vara vettigt att koppla in även om man inte själv tänker utnyttja bredbandet. Detta gäller speciellt de som tror att de kommer att sälja sitt hus inom 2-5 år.

Våra skäl till rekommendationen
Både Kraftringen och IP-Only är etablerade företag vilka sannolikt uppfyller sina åtaganden. Deras erbjudande och priser både vad gäller anslutningen och de tjänster man erbjuder är ganska lika.
Det är dock bara Kraftringen som ger erbjudandet till Flyinge, Getinge och Gårdstånga samtidigt. Vid diskussioner om att ansluta även de hushåll som ligger utanför tätorterna får vi en betydligt bättre respons från Kraftringen. Rent generellt känns det som den lokala anknytningen hos Kraftringen ger bättre förståelse för behoven i bygden. Vi har också hört goda omdömen om dem från Torna Hällestad och Dalby.
Vad gäller tidsplanen för utbyggnaden kan vi bara lita på leverantörens ord men den kan påverkas av hur många som anmäler sig. Dessvärre ger ju ingen av leverantörerna några garantier på när vi är anslutna.

Sammantaget känns Kraftringen som en bättre partner för fiberutbyggnad i bygden!

Fiber i Flyinge / Gårdstånga via Kraftringen

För två veckor sedan skickade vi ut information om alternativen samfällighet eller stadsnät med en vädjan om era åsikter. De reaktioner vi fått är övervägande för stadsnäts-alternativet varför vi i Fibergruppen nu ser detta som huvudalternativet för en snabb utbyggnad av fiber i Flyingebygden.

Kraftringen är beredda att starta sin kampanj för att samla in anmälningar för stadsnät vilket vi ger vårt fulla stöd. Vi rekommenderar därför er som är intresserade av fiber anmäler er när kampanjen startat. Nedan finns länkar till informationen från Kraftringen. Informationsmöte planeras till den 26 januari 2016 i Flyinge församlingshem, 18-20.

http://www.kraftringen.se/Privat/Oppet-stadsnat/fiber-i-eslov/fiber-i-flyinge/

http://www.kraftringen.se/Privat/Oppet-stadsnat/fiber-i-eslov/fiber-i-gardstanga/

Vi vill återigen understryka att den intresseanmälan ni skickat in för samfällighetsalternativet var icke bindande och ingen har krav på sig att vara med nu när vi istället rekommenderar stadsnät.

Samfällighet versus öppet stadsnät

Vi tackar för det stora intresset som slutade vid ca 330 anmälda hushåll vilket skulle ge en månadskostnad från 434 kr om vi genomför projektet i form av en samfällighet med nuvarande antal intresserade.

Vi vill understryka att den intresseanmälan ni skickat in var icke bindande och ingen har krav på sig att vara med i fortsättningen. Samtidigt är alla och även de som hittills inte anmält sig naturligtvis välkomna att delta i framtida erbjudande.

Informationen vi skickade ut i somras baserades på att vi bildar en samfällighet som bygger hela fibernätet och finansierade detta genom banklån. Vi har nu fått ett alternativ som innebär enskilda anslutningar till ett stadsnät organiserat genom Kraftringen. Vi försöker nedan belysa de viktigaste skillnaderna.  

Sammanfattning av alternativen

 

Samfällighet (330 hushåll)

Enskild Anslutning

Anslutningsavgift

Ingen eller liten

20 000 kronor

Månadskostnad installation

 319 kr

0 kr

Månadskostnad för internet

115  kr (för 1000/1000 Mbit/s)

224 kr (för 10/10 Mbit/s)

 

 

279 kr (för 100/100 Mbit/s)

 

 

579 kr (för 1000/100 Mbit/s)

Minsta totalkostnad år 1-15

434 kr/månad

224 kr/månad*

Minsta totalkostnad år 16-

115 kr/månad

224 kr/månad

Månadskostnad för TV från ex:

65 kr/mån

99 kr/mån

Bindningstid

15 år (av 319 kr/mån)

Ingen eller någon månad

Egen arbetsinsats

Stor

Liten

Beräknad start grävning

2016 eller 2017

2016

*Samt eventuell egen avbetalning av installationskostnad på 20 000 kr

Samfällighet

Med denna lösning bildar man en samfällighet där medlemmar skriftligen förbinder sig att ingå. Fullmakter skickas därefter in till lantmäteriet som sedan tar 6-12 månader på sig för förrättningen. Samfälligheten handlar upp grävning och nedläggning av fiber samt de tekniska installationerna. Tjänster såsom leverans av internet, telefoni och TV köps in kollektivt. För att pressa priset begränsar man ofta valet av t ex TV- leverantör och kanalutbud.

Medlemmarna betalar som regel ingen eller liten anslutningsavgift då samfälligheten täcker bygget med lån. Månadsavgiften skall då att täcka låneamortering och de tjänster man får. När lånen betalats av efter 15 år kommer månadskostnaden att minska betydligt. Modellen kräver att alla i samfälligheten är med och betalar avgiften tills lånet är betalt, man binder sig (sin fastighet) på 15 år. I gengäld har man oftast ett mycket bra pris på tjänster man ändå hade abonnerat på. 

Den stora fördelen med samfällighetsalternativet är en låg avgift för internet med mycket hög hastighet. Samfälligheten äger själv infrastrukturen och kan fritt upphandla tjänster kollektivt till bra priser.

En nackdel är att bildandet av samfälligheten är en mycket arbetskrävande process och vi kan omöjligt genomföra denna utan ett stort tillskott på arbetsvilliga personer. Lantmäteriets arbete tar 6-12 månader vilket gör att projektet kan ta motsvarande längre tid att genomföra. Samfällighetsalternativet kan innebära en ekonomisk risk t ex vid tvist med någon av entreprenörerna som har betydligt mer ekonomiska muskler än en samfällighetsförening. 

 

Enskild anslutning

En stor skillnad jämfört med samfällighet är att en enskild anslutning kommer att kosta ca 20 000 kr vid själva installationen. Detta är en engångskostnad som ansluter fastigheten till ett ”öppet stadsnät” som man dock kan låna till t ex genom Ikano bank (ett speciellt fiberlån).

Ovanstående engångskostnad är bara för att fysiskt ansluta fastigheten till det öppna stadsnätet så till detta kommer en månadskostnad på själva abonnemanget av internet, telefon och TV. Kraftringen levererar ett stort utbud av tjänster genom Qmarket där det billigaste alternativet (10/10 Mbit/s bara internet)) kostar 224 kronor per månad. Vill man ha högsta hastighet och många TV kanaler kan det naturligtvis bli en mycket högre kostnad.

Fördelar med enskild anslutning är att var och en fritt kan välja tjänster från ett antal olika internet-leverantörer. Till skillnad från samfällighet behöver man inte vara bunden till att vara med och betala installationen utan kan avsluta sina abonnemang efter oftast korta bindningstider.

Nackdelar med enskild anslutning är främst att anslutningskostnaden är hög. Man saknar även det förhandlingsläge som kan minska kostnaderna för själva abonnemangen och t ex ge det låga prisförslag vi fått på en mycket hög internethastighet (1000/1000 MB/s). 

 

Vad händer nu?

Vi ser stadsnät som intressant alternativ men även detta kommer att kräva över 50 % anslutning för att det skall bli intressant för Kraftringen att bygga.

Vid de kontakter vi haft anger Kraftringen att de är intresserade att inom någon månad starta en kampanj där vi kan lämna intresseanmälan för att kontrollera underlaget för utbyggnad. I samband med detta kommer de även att ordna ett informationsmöte där vi kan ställa detaljfrågorna. Om allt fungerar smidigt på räknar Kraftringen med att kunna börja gräva under 2016.  

Observera att fibergruppen INTE lämnar ut de kontaktuppgifter som vi samlat in i intresseanmälan. När vi går vidare med bindande intresseanmälan kommer detta att ske genom ett nytt mail med en länk där man får registrera sig på nytt.

Fantastiskt uppslutning!

Efter vår lilla ”folder i lådan” session visar det sig att vi redan fått in över 300 intresseanmälningar, detta är mycket positivt och lovande!

Vi räknar med att få in minst 50-70 stycken till genom att prata med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Målet är 400 anslutna hushåll för att kunna hålla de priser vi nämnde i utskicket.

Tack vare alla anmälningar är det nu enklare för fibergruppen att gå vidare med preliminär projektering och upphandling!

Vi tackar för denna fantastiska uppslutning. Det kommer snart upp en karta på sajten så fort vi fått rätt på alla adresser.

Flyer – informationsblad, ute till Tryck!

Lite uppdatering igen om projektet.

Vi har nu gjort en ”riktig” flyer, den är på tryck och skall vara färdig i slutet av veckan.

Flera har erbjudit sig att dela ut flyers, vi kommer att kontakta er så vi kan koordinera lite och dela upp oss. Är det någon mer som är intresserad av att hjälpa till går det naturligtvis bara att säga till!

Flyer finns att titta på som pdf genom att klicka här.

 

Informell informationsträff Söndag 24 maj

Nu har några offerter ramlat in från leverantörerna, både vad gäller grävning samt tjänster i nätet.

Så som det ser ut nu kommer vi att kunna erbjuda följande tjänster (om vi får ihop tillräckligt många intresserade)

  • Bredband, 1000 Megabit (1 Gigabit)
  • Telefoni
  • TV / Grundutbud (Betalkanaler kan tecknas separat)

Månadskostnad cirka 400 kr beräknat på de nuvarande offerter som kommit in.

I månadskostnaden inkluderas allt, dvs inga extra avgifter tillkommer för grävning på tomten, anslutning samt utrustning i fastigheten.

Nu behöver vi glada entusiaster i fibergruppen så att vi kan nå ut till invånarna och ta upp intresseanmälan samt sammanställa informationsmaterial.

Vi ses på Café Smedjan (vid Plantskolan) i Flyinge Söndagen 24 maj, vi sitter och fikar och informerar/diskuterar mellan 13.30 och 15.30.

Offerter på gång

Vi har nu skickat offerförfrågan till några tänkbara leverantörer för fiberbredband. Vi räknar med att ha de första offerterna i början på maj och kommer då att gå ut med fylligare information samt kalla till möten. Vi kommer då också att behöva fler engagerade då det blir en hel del arbete som skall göras framöver.

Den än så länge ganska lilla fibergruppen.

Formandet av Flyinge fibergrupp

Ett gäng personer har träffats några gånger för att diskutera möjligheten att bygga ett fibernät i Flyingebygden.

Första mötet genomfördes för att se hur det såg ut med att utnyttja bidrag från bland annat Länsstyrelsen, detta med hänsyn till att det finns (fanns) pengar i ”kassan” för fiberanslutning i glesbygd.

Detta resulterade dock i att Flyingebygden inte riktigt passar in i kriterierna, dessutom är pengarna slut i alla fall, någon fortsättning på det spåret har det inte blivit.

I samband med Harlösadagarna visade sig dock att Harlösa Fibergrupp byggt upp ett koncept som bygger på en samfällighet som äger nätet, samt att man bjuder in en eller flera kommersiella aktörer att sköta trafiken i nätet. Fördelen med samfälligheten är att man enklare kan finansiera installationen via banklån. Detta har renderat i ett till möte där Harlösa har berättat lite om upplägget och tekniken.

Nästa steg är att styra upp vår fibergrupp och dela upp den i roller.

Det behövs någon/några som träffar innehållsleverantörer för att få en bild om vilka tjänster som kan erhållas, och till vilket pris.

Det behövs någon/några som kan sätta ihop samfälligheten både juridiskt och praktiskt.

Det behövs någon/några som kan sköta information via hemsidan, samla ihop intresseanmälningar med mera.

Är du intresserad av att vara med och hjälpa till så använd kontaktsidan för att visa ditt intresse.